ЄМНІСТЬ

рос. емкость англ. capacity 1. Здатність умістити в собі певну кількість кого-, чого-небудь. 2. Кількісна характеристика носія або передавача даних. ємність інформацíйна

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів 

T: 0.034399959 M: 1 D: 1